Vybrané typy domov

Bungalov 01

Bungalov 01 – cena

č.p. Položka Hrubá stavba Hrubá stavba rozšírená č.1 Hrubá stavba rozšírená č.2 Stavba na kľúč
1 základy s hydroizoláciou * * * *
2 výkopové práce * * * *
3 štrkové podsypy * * * *
4 1 rad DT tvárnic * * * *
5 15 cm železo-betónová doska * * * *
6 betonáž základov * * * *
7 obvodové steny * * * *
8 nosné priečky * * * *
9 nenosné priečky * * * *
10 strop prízemia - konštrukcia * * * *
11 krov, pokládka krytiny * * * *
12 statické prvky * * * *
13 spojovací materiál * * * *
14 strešná krytina,doplnky,fólia * * * *
15 vonkajšie podhľady * * * *
16 strešný výlez * * * *
17 klamp.konšt.-žľaby, zvody,... * * * *
18 izolačné výplne - Nobasil - knauf * * *
19 sadrokartón * * *
20 okná * * *
21 vchodové dvere * * *
22 sklápacie schody * * *
23 parapety * * *
24 elektroinštalácia * * *
25 dokládka stropov * * *
26 komín * * *
27 doprava na stavbu * * *
28 vnútorné stierky * *
29 zateplenie fasády - vonkajšia omietka * *
30 kúrenie * *
31 rozvody vody a odpadu * *
32 podlahová konštrukcia príz.-poter * *
33 interiérové dvere * *
34 podlahové vykurovanie * *
35 sanita *
36 keramické dlažby *
37 keramické obklady *
Cena bez DPH 36000€ 63000€ 83000€ 90000€